Startsida

Välkommen till Alingsås Biodlareförening

Nästa medlemsaktivitet

 

I N S T Ä L L T pga Coronapandemin

Calle Bergil får bjudas in vid senare tillfälle

Tisdag 14 april kl 19 i HILLSALEN, Obs lokal !

Västra Ringgatan 20, Alingsås. Parkering utmed Lillån, på Pendelparkeringen och torgen

 

Calle Bergil talar om “HÅLLBARHET”