Startsida

Välkommen till Alingsås Biodlareförening

Nästa medlemsmöte

Tisdag 11 februari kl 19 i föreningslokalen, Järnholmen

 

 

Uppstart inför vårsäsongen,

Hanne fortsätter prata om och visa bilder på solitärbin

och Jerker återkopplar avseende Nosema bl a