Biodling i Alingsås trakten fyller 100 år 2017

———————————————————————————————————————————————-
 Tisdagen den 14:e mars kl 19 00 – 21 00, kommer Joakim Pettersson till Nolby gård

 

Föredrag och samtal om biodling  i den vackra Nolby gård

Kaffeservering finns

Ingen entré-avgift

Bisyssla : Bin, biodling och biprodukter

Bisyssla : Bin, bi-odling och bi-produkter

Vinnare av Svenska Publishing-priset i klassen Bästa handbok!

————————————————————————————————————————-

 Nybörjarkurs i bi-odling 23:e april  

 

Då intresset för bi-odling är fortsatt stort ordnas en ny-börjar kurs i bi-odling i april.

Anmälan görs till:
Studieförbundet Vuxen-skolan
Kungsgatan 4 5 tr, 441 30 Alingsås
Snarast

————————————————————————————————————————-

                   

                                    Ett vår tecken

Starten av fortsättnings kursen samlade alla 14 anmälda deltagarna och kursledarna Sven Erik Edvardsson, Sören Hansson och Anders Jonasson på Jernholmen på utsatt tid.

Man gjorde en grov planering och pratade mycket om övriga bi-produkter t.ex. propolis, vax, bibröd mm.

Spännande att se vilken slags bi-sommar vi får i år.

——————————————————————————————————–

                         Fortsättnings kurs kurs i bi-odling

   Start: torsdagen den 23 februari

   Tid: kl. 1900-2100

   Plats: Jernholmen

1   Introduktion/presentation alla ledare med. Om olika produkter från bina.
2   Avläggare, stödutfodring, invintring drivfodring.Bifor eller sockerlösning.
3  Polleninsamling, dragväxter och blomningstider. Binas flygvanor.
4  Bihälsa, bisjukdomar Nosema, Yngelrötorna, Vaxmott och Varroa ev lite om V S H.
5  Material och utrustningsfrågor, t e x olika kupor och ramformat samt konvertering mellan       olika ramformat.
6  Avläggare, lite grundläggande drottningodling. Ev om olika driftsformer såsom ekologisk      biodling.
7 Öppet forum med möjlighet för deltagarna att att ta upp olika frågor kring bin och biodling.     Kortfattad information om bi-litteratur.
8 Svärmning och svärm-omhändertagande. Sammanfattning och avslutning.
Anmälan görs till:
Studieförbundet Vuxen-skolan
Kungsgatan 4 5tr, 441 30 Alingsås
Snarast
————————————————————————————————————————-

                                       

 Föredrag om Ekologisk Biodling på Jernholmen tisdag den 7/2 -17

 

Ebbe Lennartsson kommer att hålla ett föredrag om ekologisk biodling på Jernholmen (förenings gården i Hästeryd ) på tisdag den 7/2 kl 19 00 -21 00.

Han har bedrivit ekologisk biodling sedan 2002 och har idag ett 100-tal samhällen. Han producerar vax, bi-bröd,avläggare mm.

Det kommer att ges tillfälle till frågor och diskussion

Alla är hjärtligt välkomna

———————————————————————————————————————

Organiserad biodling fyller 100 år 2017

Biodling har bedrivits i trakten i flera hundra år.   Det äldsta belägg vi för närvarande har är en bouppteckning från Ruus daterad år 1780.

Den första (dokumenterade) organiserade sammanslutningen skedde för 100 år sedan

Här är det första protokollet som skrevs när Alingsåstraktens Biodlareförening bildades :

 


Konstituerande möte 30/11 1941
Sammankallande: Ingemar Andersson, Gustaf Adolfsg 1 Alingsås.

Genom annons i Alingsås och Elfsborgs Läns tidningar och direkt inbjudan genom brev sammankallades av biodling intresserade. Mötet hölls i centralskolans matsal varvid länsförbundets ordförande folkskollärare Harry Petrén höll ett intressant och lärorikt föredrag om binas levnad och vanor. Därefter utsågs Herr Gustaf Lanefors till mötets ordförande och  under densammes ordförandeskap beslutades följande.

1 Lokalföreningens namn, Alingsåstraktens Biodlareförening

2 Styrelsens sammansättning:
Ordförande Gustaf Lanefors
Vice ordförande, sekr o korrresp ledam Ingemar Andersson
Kassör Fridolf Andersson.

3 justeringsmän: Alex Carlsson  Anders Hedqvist

4 Revisorer Oscar Eriksson  Erik Johansson
suppl Anders Hedqvist

5 Som representant till länsförbundets årsmöte i Trollhättan utsågs Gustaf Lanefors, suppl I Andersson

6 Årsavgiften fastställdes till 4 kr.

Om någon har uppgifter/ dokument om tidigare verksamhet är ni välkomna att höra av er.

 

————————————————————————————————————————

 

 

Styrelsen har beslutat att hemsidan skall moderniseras med ett anpassat  utseende.

Arbetet fortlöper enligt plan.

 

——————————————————–

Använd gärna sökfunktionen till höger för att hitta det du är intresserad av.

Föreningens facebooksida

.