odlingsgruppen

uppdaterad 17-08-17

Odlingsgruppen vid Bigården på Jernholmen startade 2015.

Pestskråp

Pestskråp

Syftet är att anlägga en trädgård och samla på oss växter som är speciellt intressanta för bin.

Tanken är att vi skall ha en lättskött trädgård och att lära oss mer om vilka växter som ger mest pollen och nektar och om att odla dessa på bigården.

Det är även intressant att odla växter som har andra kvaliteter t.ex. läkeväxter eller växter som vi kan använda för salvtillverkning mm.

Ett annat syfte är att biodlare och andra som är på bigården skall kunna lära sig mer om biväxter.

Vi har planerat att årligen göra något eller några studiebesök vid andra trädgårdar. Alla medlemmar är välkommna att följa med. Annons via hemsidan (Program) .

Fetbladsväxter 2016

Fetbladsväxter 2016

 

 

 

 

 

17-07-07

Årets resa gick till Peter Korns trädgård i Landvetter och Gunnebo Slott.

Regnig promenad

 

 

 

 

Peter Korn har anlagt en större trädgård där mycket växer i sand. Den är väl värd ett besök. Ger många nya tankar på hur man kan odla. Föreningen gjorde ett besök några år tidigare med få deltagare och ruskigt kallt väder.

 

 

 

 

Peter Korns Trädgård, http://peterkornstradgard.se/

 

 

 

Gunnebo Slott har en slottspark och en omfattande köksträdgård och fina omgivningar.Tyvärr medförde regnandet att besöket inte gav maximalt utbyte för deltagarna. Gunnebo Slott: http://gunneboslott.se/

Vädret var inte det bästa men resan samlade dock 13 deltagare. Det planerade intaget av mat på Gunnebo visade sig vara problematiskt eftersom de inte hade några tillgängliga sittplatser.