Odlingsgrupp, info

uppdaterad 17-06-18

I mån av tillgång har organisk odlade fröer och plantor använts. Huvudleverantör är Blomsterhaga.(Alingsås)

Vår-försommar 2017

Rensning och vattning vid behov. Gödslat.

Regnmätare inköpt.

Vissa högväxande växter flyttade till nya lådor. Sådd i nya lådorna tagit sig dåligt. Problem med sniglar i nya raden lådor.

Succulentlådan kompletterad. Lite lökväxter planterade i nedre raden ( nedanför huset).

De flesta fleråriga växterna har klarat vinten och utvecklats bra.

16-09-22

En del förberedelser inför nästa års odlingar gjorda. Vissa högre växter skall flyttas ut ur odlingslådorna eftersom de blivit skrymmande. Under hösten har också flera bihotell påbörjats.Ny gångväg till övre  trädgården fixad.  Yttrtligare ”taklökar” inköpta. En presentation av odlingsgruppen gjordes på ett medlemsmöte i september. Några av bohålen för solitärbin har blivit befolkade. Det skall bli spännande att se vad som kommer ut.

En studieresa till Orust har genomförts under sommaren.

16-05-17/18

Oldingslådorna nedanför huset inhägnade med nät för att skydda mot betande djur. Lådorna sådda med frö, bland annat 8 sorters klöver. Flera bärbuskar planterade.

16-05-08

Pestskråp.Maj-16

Pestskråp

Fröer och plantor inköpta. Succulentlådan planterad med sedumarter mm. övriga perennlådor rensade och en del plantering. Sått vitklöver. Ett par krukor ordnade. Några bärbuskar och humle inköpta och kommer att planteras senare.2138:2

 

 

 

 

 

 

16-04-24

Succulentlåda fixad. Skall senare fyllas med växter.

Under våren skall odlingslådornas växter kompletteras samt ett antal buskar planteras.