Föreningen

En förening kan aldrig bli mera

än vad medlemmarna

gemnsamt gör den till.

 

Här finns

lite information

om Alingsåstraktens Biodlareförening.