2013 Biodlingsföretagarnas redskapsutställning 9/2

På grund av för lågt intresse kunde någon gemensam resa inte anordnas.

Några medlemmar besökte utställningen på egen hand.