Husmor/husfar

Home / Om Föreningen / Grupper / Husmor/husfar

Ansvara för att förbrukningsmaterial finns i bigården ( kaffe, diskmedel, toapapper o.s.v.), se till att temperaturen höjs innan möten, fikabröd inför möten, städning och annat inre underhåll.

Ansvarig: Vakant ( innebär i praktiken att ansvaret ligger på styrelsen)

Senast uppdaterad: .