odlingsgruppen

uppdaterad 17-12-03

Odlingsgruppen vid Bigården på Jernholmen startade 2015.

Syftet är att anlägga en trädgård och samla på oss växter som är speciellt intressanta för bin.

Tanken är att vi skall ha en lättskött trädgård och att lära oss mer om vilka växter som ger mest pollen och nektar och om att odla dessa på bigården.

Det är även intressant att odla växter som har andra kvaliteter t.ex. läkeväxter eller växter som vi kan använda för salvtillverkning mm.

Pestskråp

Pestskråp

Ett annat syfte är att biodlare och andra som är på bigården skall

kunna lära sig mer om biväxter.

Vi har planerat att årligen göra något eller några studiebesök vid andra trädgårdar. Alla medlemmar är välkommna att följa med. Annons via hemsidan (Program) .

Studieresor

2015 Kinekulle

2016

2017 Peter Korn och Gunnebo


Vid föreningens 100-års firande fick föreningen ett par växter. Dessa är nu (början på december) planterade i bigården.

 

 

 

 

Trollhassel

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradisäpple. Om 10-15 år kan vi förvänta oss frukt