Hur blir jag medlem?

( senast uppdaterad 2013-10-10)

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund, är en organisation för dem som är intresserade av bin och biodling. Det finns inga krav på att man skall ha bin, intresserad kan man vara i alla fall. Biodlarna är organiserade i föreningar som bildar distrkt vilka i sin tur bildar riksförbundet. Det är aldrig långt till närmaste förening.

Enklast är att skicka e-post till SBRs kansli. Adressen finns på SBRs hemsida glöm inte att ange vilken förening ni vill tillhöra. En lista på föreningarna finns på SBRs hemsida.

Det går också att skicka ett e-mail till någon av oss så förmedlar vi kontakten. (fliken ”kontakta oss”)

Du kan också kontakta den aktuella kommunen. Om det inte finns något föreningsregister på kommunens hemsida så försök att ringa fritidskontoret, de brukar ha adresser.

Som medlem har du tillgång till ett – får vi hoppas – givande föreningsliv.
Du får tillfälle att byta erfarenheter och skaffa nya kunskaper. Bland de andra förmåner du får kan också förbundets tidning, Bitidningen, nämnas.

Allt detta för en kostnad på 230-650 kr per år. (Avgiften varierar lite beroende på hur mycket lokalföreningen tar ut) Första året har du dessutom rabatt på avgiften.

Välkommen!