Styrelse 2016-2017

Verksamhetsåret 2016-2017

Valda vid årsmöte 16-11-09

Styrelse

 • Ordförande  Thomas Thim  (avgått under perioden )
 • v. ordförande Sven Erik Edvardsson
 • Kassör Kristina Jakobsson
 • Sekreterare Sven Strömqvist

Övriga ledamöter :

 • Sören Hansson
 • Anders Jonasson
 • Håkan Olsson
 • Lennart Asterberg

 

 

Revisorer

ordinarie

 • Maj-Lis Stenberg
 • Gösta Andersson (Sommarro)

Ersättare

 • Tore Fagersson

Honungsbedömningskommitté

Utses av styrelsen

 • Håkan Olsson ( sammankallande)

Valberedning

 • Sven Holmquist (avgått under perioden)
 • Sven-Åke Mökander

Ombud till distriktet

utses av styrelsen

Ansvariga för olika områden

(Tabellen visar vilka områden som fanns 2015-2016 . Styrelsen beslutar om vilka områden som skall finnas detta år. Kontaktperson avser 2016-2017

områdebeskriningansvarigtele-post
AvbytarserviceHjälpa medlemmarna med skötsel när de fått förhinder att sköta bina själva.vakant. kontakta ordförande
BigårdarnaHuvudansvar för föreningens bisamhällenvakant. kontakta ordförande
Bigård 1Nolhagavakant. kontakta ordförande
Bigård 2Mariedalvakant. kontakta ordförande
BirådSäkerställa kunskapen i föreningen. Hur gör man ? Kunskapsbank, fakta, referenser.vakant. kontakta ordförande
Evenemang Visa upp föreningen utåt. Hembygdsdagar, utställningar, föreningens aktivitetervakant. kontakta ordförande
FacebookEn mera populär och dagsaktuell information kring biodling och föreningen.. Uppdateringar, svara på kontakter mmvakant. kontakta ordförande
HemsidaUppdateringar, svara på kontakter mmvakant. kontakta ordförande
Honungsbedömning Ansvara för bedömningen av medlemmarnas honung.
HonungsdepåSamla in och vidarebefodra honung som medlemmarna vill sälja till uppköpare.vakant. kontakta ordförande
Husmor / husfar JernholmenFörbrukningsmaterial mmvakant. kontakta ordförande
Föreningslokal Jernholmenyttre underhåll, gräsklippning, snöröjning mmvakant. kontakta ordförande
Marknad, PRSälja och stärka föreningens varumärke. Sponsorer, föredrag, PR /promotion, marknadsföringvakant. kontakta ordförande
Material och inköp Medlemsservice Glas o burkar, bifor, myrsyra o oxalsyra, inköp och hantering av vax.vakant. kontakta ordförande
Museum Vid hembygdsgården i Ruus har vi samlat en del äldre biodlingsredskapvakant. kontakta ordförande
Odlingsgrupp JernholmenSamla intresserade kring biväxter mm. Växtodling vid Jernholmen.vakant. kontakta ordförande
Pressansvariga Ansvara för kontakt med media.vakant. kontakta ordförande
SjukdommarSjukdommar hos bina.vakant. kontakta ordförande
UtbildningRekrytera och attrahera. Nybörjarkurs, fortsättningskurs, temakurser, blockkurser.vakant. kontakta ordförande
bokning av föreningslokalvakant. kontakta ordförande
Bokning av slungrumvakant. kontakta ordförande
Ångpanna,vaxsmältningAnsvara för skötse loch underhåll. Vara behjälplig vid drift.vakant. kontakta ordförande
övrigtallt som inte specifierats ovan vakant. kontakta ordförande