Länkar efter innehåll

uppdaterad 16-09-11

Styrelsen har 14-06-16 beslutat att inte länka till privata hemsidor, hemsidor som företag står bakom om de inte är redskapstillverkare / redskapshandlare, eller sidor som inte primärt handlar om bin och biodling. Länklistan är därför rensad.

Utbildning

Utrustning

Senast uppdaterad: 2014-06-21
Kontrollera vad fraktkostnaderna blir innan ni beställer varor per post. Ibland är portot billigare från t.ex. Tyskland än det är inom Sverige.

Rikstäckande organisationer

Senast uppdaterad: 2014-06-21
I landet finns några organisationer och sammanslutnigngar som har en rikstäckande organisation.

 • Biodlarföretagarna är en branschförening för Sveriges biodlingsföretagare. Alla som delar vårt intresse är välkomna!
 • Carnica Gruppen är en renavelsgrupp som sysslar med Apis mellifera carnica. Gruppens syfte är att befrämja biodling med carnicabin.
 • Föreningen Nordbi & Projekt Nordbi. För bevarandet av det mörka Nordiska Biet, Apis mellifera mellifera, ursprungligt men hotat.
 • Ligusticagruppen. Sammanslutning för dem som sysslar med de gula bina.
 • Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare.
 • Svensk Biavel AB. I januari 2007 bildades Svensk Biavel AB med Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlingsföretagare som ägare av hälften var. Uppgiften för projektet är att ta fram en nationell plan för ett strukturerat avelsarbete
 • Svensk buckfastavel. Föreningen Svensk Buckfastavel sammlar avelsintresserade biodlare med ambitionen att bevara och utveckla Buckfastbiet enligt Broder Adams modell
 • Svenska BinBakom projektet står Svenskt Sigill, Biodlingsföretagarna, Svensk Honungsförädling, Västgötahonung, Sveriges Biodlares riksförbund, Svensk Landskapshonung, Bee Urban, Gårdshonung och Bimäster. ( Facebook )

Lokala och regionala organisationer

I landet finns ett stort antal biodlareföeningar. De bildar ett antal distrikt.
Några distrikt och föreningar har egna hemsidor.

Kvalitén är lite skiftande, men några innehåller intressant stoff.

Eftersom det förekommer att hemsidor tillkommer, läggs ner eller byter adress hänvisas till SBR´s hemsida för aktuella länkar.

Länkar till svenska bisidor

Senast uppdaterad: 2014-08-04

 

Bloggar

Senast uppdaterad: 2014-06-21

Länkar till tidskrifter

Senast uppdaterad: 2014-06-21

Binas anatomi mm

Senast uppdaterad:  2104-06-21

Andra biarter

Apris dorsata

uppdaterad 2011-11-22

Länkar till sjukdomar mm

Senast uppdaterad: 2009-06-12

Länkar till ordlistor, lexikon mm.

Senast uppdaterad: 2011-12-28

Länksidor

Senast uppdaterad: 201-12-28
Om ni inte hittar vad ni letar på våra sidor eller bland våra länkar så försök här:

Länkar till lagar och förordningar

Senast uppdaterad: 2011-12-28

Lite verk(liga) länkar

Senast uppdaterad: 2012-04-22

Länkar till internationella bisidor

Senast uppdaterad: 2008-03-29

 

Länkar till Nyhets & Diskussionsgrupper

Senast uppdaterad: 2011-10-26

 • Biodlingsföretagarna
 • En annan. numera tydligen avsomnad,  diskussionsgrupp är: sci.agriculture.beekeepingoch tidigare inlägg i den debatt som sker där, hittar du här.
 • Bee Source Forums
 • FloridaBeekeepers. To provide a place for discussion of up to date modern beekeeping practices and procedures using the art and skills learned in our day to day endeavors. All the while enjoying the experience, with the willingness to share this knowledge with everyone interested in Beekeeping
 • Irish Beekeeping List. This Discussion List on beekeeping has members from all over the world. It is devoted to the biology, handling and diseases of bees and is primarily aimed at improving the beekeeping techniques of the members.
 • Biological Beekeeping List. Discussing the keeping of bees and production of honey without the use of chemicals and drugs. This includes questions of breeding, diet, cell size and environment. Sorry, this group is available to members ONLY.
 • Norlandbeekeepers. This email list is for beekeepers who keep honey-bees (Apis Mellifera), north or south in latitude.

Trevliga länkar ut i cyberrymden

Senast uppdaterad: 2007-09-15

 • Sverigdes Lantbruksuniversitet, SLU. Svensk forskning kring bin och deras betydelse sker på flera olika institutioner i Sverige. Mycket är samlat på Sverigdes Lantbruksuniversitet, SLU.

 

Här slutar Internet