Program

Föreningens medlemsmöten sker i föreningslokalen på Järnholmen om inget annat anges.  Här finns också arrangemang i distriktets regi.

progr.18-19

NärVadVarnotering
2018-12-11Medlemsmöte. Årets bästa honungJärnholmen 19.00 Vi röstar fram - helt ovetenskapligt - den bästa honungen.
2018-12-12Beställning av oxalsyraBeställ hos Kristina10 kr/samhälle, se medlemsutskick
2018-12-15Vaxinlämning och hämtning av oxalsyra Järnholmen 11-13Vaxet ska ligga i dubbla plastsäckar och därefter i kartong. Varje kolli med tydlig adresslapp. Endast förbeställd oxalsyra.
2019-02-03Distriktets årsmöteBrålandaAlla medlemmar välkomna
2019-05-xxev besök av annan föreningJärnholmenYtterligare information senare

Klicka här för  Program 2018