Program

Föreningens medlemsmöten sker i föreningslokalen på Järnholmen kl 19 om inget annat anges.  Här finns också arrangemang i distriktets regi.

progr.18-19

NärVadVarnotering
2018-12-11Medlemsmöte. Årets bästa honungJärnholmen 19.00 Vi röstar fram - helt ovetenskapligt - den bästa honungen.
2018-12-12Beställning av oxalsyraBeställ hos Kristina10 kr/samhälle, se medlemsutskick
2018-12-15Vaxinlämning och hämtning av oxalsyra Järnholmen 11-13Vaxet ska ligga i dubbla plastsäckar och därefter i kartong. Varje kolli med tydlig adresslapp. Endast förbeställd oxalsyra.
2019-02-03Distriktets årsmöteBrålandaAlla medlemmar välkomna
2019-01-08Medlemsmöte. JärnholmenMobilisering av kuplag och andra grupper
2019-02-12MedlemsmöteJärnholmen"Medlemmarnas afton". Bl a presenterar Johnny sin egna biodling. Ta gärna med egna idéer och uppfinningar
2019-03-12MedlemsmöteJärnholmen"Inför säsongen"
2019-04-09MedlemsmöteJärnholmenPreliminärt ! Besök av yrkesbiodlare Thorbjörn Jakobsson
2019-04-13VårstädningJärnholmen kl 10-15Lördag 13 April
2019-05-11Besök av Uddevallas BiodlareföreningJärnholmen
2019-05-14MedlemsmöteJärnholmenPreliminärt.Tema senare.
2019-06-11MedlemsmöteJärnholmen"Mitt i säsongen
2019-01-19Lördag Webkurs 9.30-17.00 URSPRUNG OCH KVALITÉJärnholmenUppkopplade via länk. läs mera http://kupan.se/startsida/websandning/
2019-x-xStart grundkursJärnholmenDatum senare
2019-x-xStart fortsättningskursJärnholmenDatum senare