Program

Föreningens medlemsmöten sker i föreningslokalen på Järnholmen kl 19 om inget annat anges.  Här finns också arrangemang i distriktets regi.

 

2019

 

Tisdag 4 juni kl 18-20. ÖPPET HUS

 

Tisdag  11 juni kl 19   Medlemsmöte “MITT I SÄSONGEN”

Råd och tips medlemmar emellan om vad som kan hända i våra bisamhällen och hur vi hanterar detta

 

Tisdag 18 juni kl 18-20. ÖPPET HUS