Ansvariga o kommittéer 2015

Styrelse

postnamntelefone-post
1.1 OrdförandeThomas Thim0709-95 09 09 thomas.thim[at]svenskfast.se
1.2 vise ordförandeSven-Erik Edvardsson 0763 41 65 82 borta[at]telia.com
1.3 sekreterarSven Strömquist0734401933sven.stromqvist[at]swedbank.se
1.4 kassörSven Holmquist031 76 07 241 sven.holmquist[at]xsys.se
1.5 övr. ledamotSören Hansson0730-2235 21 soren_hansson@bredband.net
1.6 övr. ledamot Anders Jonasson 0730-57 36 38 larketorp[at]hotmail.com
1.7 övr. ledamotHåkan Olsson 0768 79 34 59xprix[at]hotmail.com

 

Arbetsgrupper

Grupppuppgiftkontaktperson/ medlemmarnotering
BigårdUtveckla föreningens bin. Föreningskupor,materialhantering kupor, drottningodling, avläggarproduktion, honungshantering. Sven-Erik Edvardsson (sven-erik[at]bortabi.se)Undergrupper ( kuplag) för respektive bigård.
Bikommitté Säkerställa kunskapen i föreningen. Hur gör man ? Kunskap, fakta, referenser. Rune Hedberg (rune[at]lillabi.com )Gruppen tänkt som en referensgrupp för medlemmarna.
Evangemang Visa upp föreningen utåt. Hembygdsdagar, utställningar, föreningens aktiviteter Håkan Olsson (xprix[at]hotmail.com)
Hemsida Hemsidan innehåller dels allmän information om biodling, dels en föreningsintern del (som ni nu är i )Rune Hedbeg (rune[at]lillabi.com )
facebooksidaFacebook-sidan är mera tänkt som ett forum för aktuella händelser inom biodling.?
HonungsbedömningAnsvara för bedömningen av medlemmarnas honung.Susanne Holm (beesmart[at]telia.com)
Honungsdepå Förmedla honung till uppköpareTore Fagersson (t.fagersson[at]telia.com) och Sven Holmquist (sven.holmquist[at]xsys.se)
Lokal Föreningslokalen vid Jernholmen. Lokalansvar, grönytor, inventarier, underhållRune Hedbeg (rune[at]lillabi.com )
Honungshuset vid Jernholmen Honungshanteringslokaler för föreningens medlemmar och egna verksamhet.Sven Holmquist (sven.holmquist[at]xsys.se)
Marknadskommitté Sälja och stärka föreningens varumärke. Sponsorer, föredrag, PR /promotion, marknadsföringThomas Thim (thomas.thim[at]svenskfast.se)
Material o Inköp Medlemsservice Glas o burkar, bifor, myrsyra o oxalsyra, inköp och hantering av vax. Sven Holmquist (sven.holmquist[at]xsys.se)
Odlingsgruppen Samla intresserade kring biväxter mm. Växtodling vid Jernholmen. Maj-Lis Stenberg (majlis.b.stenberg[at]gmail.com)
Utbildning Rekrytera och attahera Nybörjarkurs, fortsättningskurs, temakurser, blockkurser.Anders Jonasson (larketorp[at]hotmail.com)
Övrigt sjukdomar mmThomas Thim (thomas.thim[at]svenskfast.se)
Bigården MariedalSköta föreningens bin, samt bigården i övrigt.
Bigården NolhagaSköta föreningens bin, inklusive vismningskupan i Barnens Langård
Bigården JernholmenSköta föreningens bin,Sven-Erik Edvardsson (sven-erik[at]bortabi.se)
Lokal, kök mmAnsvara för att det finns råvaror till fika och annat förbrukningsmaterial mmThomas Thim (thomas.thim[at]svenskfast.se)
AvbytarserviceAtt ansvara för att medlemmarna får hjälp när de behöverThomas Thim (thomas.thim[at]svenskfast.se)
ÅngpannanBokning, underhåll mmThomas Thim (thomas.thim[at]svenskfast.se)Ångpannan är tillgänglig för medlemmar som vill rensa ramar, smälta ur vax mm
Museet i Ruus mm. Thomas Thim (thomas.thim[at]svenskfast.se)Muséet är öppet vid hebygdsdagen i Ruus.