Kontakter 2015-2016

 

uppdaterad 2015-12-10

Styrelse

postnamntele-post
1 ordförandeThomas Thim0709-95 09 09 thomas.thim[at]svenskfast.se
6 övrig ledamotHåkan Olsson0768-793459xprix[at]hotmail.com
2 kassörSven Holmquist031-7607241sven.holmquist[at]xsys.se
3 sekreterareSven Strömquist0734401933sven.stromqvist[at]swedbank.se
5 övrig ledamotSören Hansson0730-223521januari11[at]telia.com
4 v.ordförandeSven-Erik Edvardsson0763-416582sven-erik[at]bortabi.se
8 ErsättareJonny Bohlin072-219 83 47klockesten[at]gmail.com
8 ersättareLennart Asteberg0705-25 72 64lennart.asteberg[at]ifla.se
9adjungerad ledamot (medlemskontakter)Rune Hedberg072-73 93 114rune[at]lillabi.com
7 övrig ledamotAnders Jonasson0322-511 27larketorp[at]hotmail.com

Arbetsgrupper, ansvariga mm

områdeomfattningnamn/ansvarigtele-post
ValberedningFörbereda val.Lennart Arvidsson 070-346 01 51 lennart.arvidsson[at]pre4.net
HonungshusHonungshanteringslokaler för föreningens medlemmar och egna verksamhet.Håkan Olsson0768-793459xprix[at]hotmail.com
FöreningslokalUnderhåll av lokal och grönytor. Bokning för möten, kurser mm. Rune Hedberg072-73 93 114Rune[at]lillabi.com
UtbildningRekrytera och attrahera nybörjarkurs, fortsättningskurs, temakurser, Anders Jonasson0322-511 27larketorp[at]hotmail.com
EvenemangVisa upp föreningen vid. Hembygdsdagar, utställningar, föreningens utåtriktade aktiviteterHåkan Olsson0768 79 34 59xprix[at]hotmail.com
HonungsbedömningBedämma medlemmarnas honung. Honungsbedömning är kostnadsfri för medlemmar och ett bra sätt att få kontroll över att den egna produktionen fungerar. Håkan Olsson0768 79 34 59xprix[at]hotmail.com
Muséet i RuusFöreningen har en samling föremål med främst historiskt intresse. De finns nu vid hembygdsgården i Ruus. Samlingarna bör katalogiseras och på sikt göras tillgängliga för allmänheten på något sätt.Rune Hedberg072-73 93 114Rune[at]lillabi.com
HonungsdepåHantering av den honung medlemmarna vill sälja till uppköpare.Sven Holmquist0708-688401sven.holmquist[at]xsys.se
MaterialMedlemsservice Glas o burkar, bifor, inköp och hanteringSven Holmquist0708-688401sven.holmquist[at]xsys.se
MarknadSälja och stärka föreningens varumärke. Sponsorer, föredrag, PR /promotion, Thomas Thim0709-950909thomas.thim[at]svenskfast.se
PresskontakterKontakter med massmediaThomas Thim (Sven-Erik Edvardsson, Sven Strömqyist)0709-950909thomas.thim[at]svenskfast.se
BigårdsansvarigUtveckla föreningens bin. Samordna bigårdsgrupperna, Föreningskupor,materialhantering, och drottningodlingSven-Erik Edvardsson0763-416582sven-erik[at]bortabi.se
Bigårdsgrupp 1 Bisamhällena på Nolhaga inkl visningskupanJohnny Gillberg0708-404121johnny.gillberg[at]telia.com
Bigårdsgrupp 2Bisamhällena på MariedalHåkan Olsson0768-793459xprix[at]hotmail.com
Bigårdsgrupp 3Bisamhällen vid JernholmenLennart Arvidsson070-346 01 51lennart.arvidsson[at]pre4.net
OdlingsgruppSamla inrtresserrada kring växter som har anknytning till bin. Odlingarna vid Jernholmen.Maj-Lis Stenberg0703 697618majlis.b.stenberg[at]gmail.com
BirådSäkerställa kunskapen i föreningen. Hur gör man ? Kunskap, fakta, fungera som referensgrupp.Rune Hedberg072-73 93 114Rune[at]lillabi.com
HemsidaHemsidan är avsedd för att sprida kunskap om bin och biodling. Där finns också en intern del där föreningsangelägenheter läggs upp. Rune Hedberg072-73 93 114Rune[at]lillabi.com
Facebook och övr sociala mediaModeratorThomas Thim0709-950909thomas.thim[at]svenskfast.se
SjukdommarInformera, samordna bekämpning mmSören Hansson0730-223521januari11[at]telia.com
ValberedningFörbereda valStina Wassberg070-30 13 320stina.wassberg[at]telia.com
RevisorGranska föreningens verksamhet och ekonomiGösta Andersson
ÅngpannanFöreningen har en transportabel ångpanna som kan användas för att smälta ur vax ur ramar. Rensa spärrgaller mm. Bokning Arne Johansson 0322-44038
FöreningslokalBokning för möten, kurser mm.Rune Hedberg072-73 93 114Rune[at]lillabi.com
PR mmFöredrag om bin och biodling, kontakt med sponsorer mmThomas Thim0709-950909thomas.thim[at]svenskfast.se
AvbytarerviceHjälpa till med biskötsel om medlemmarna får problemThomas Thim0709-950909thomas.thim[at]svenskfast.se
Föreningslokal Husfar/husmorAnsvara för förbrukningsmaterial, kaffe mm. Städning, värme mmVakant Ansvaret ligger på styrelsen0709-950909thomas.thim[at]svenskfast.se