poster 2013-2014

 

Styrelse

 • Ordförande               Sven-Erik Edvardsson
 • v. ordförande            Sören Hansson
 • Kassör                      Sven Holmquist
 • Sekreterare               Rune Hedberg
 • övriga ledamöter      Håkan Olsson
 •                                  Anders Jonasson
 •                                  Annelie Svensson
 • Ersättare                   Jonny Bohlin
 • Ersättare                  Thomas Thim

Revisorer

 • Maj-Lis Stenberg
 • Gösta Anderson

Ersättare:

 • Tore Fagersson

Bigårdskommité

 • Sven-Erik Edvardsson
 • Rune Hedberg

Honungsbedömningskommitté

 • Susanne Holm
 • Helena Jeswani
 • Håkan Olsson
 • Ida Damgaard

PR och informationskommitté

 • Sören Hansson
 • Håkan Olsson
 • Anders Strand

Depåansvariga

 • Sven Holmquist
 • Tore Fagersson

Valberedning

 • Ingemar Gross
 • Curt Augustsson
 • Jan Lindsten