poster 2012-2013

Verksamhetsåret 2012-2013 

Dessa poster gällde detta verksamhetsår.

Styrelse

 • Ordförande               Sven-Erik Edvardsson
 • v. ordförande            Sören Hansson
 • Kassör                      Sven Holmquist
 • Sekreterare               Rune Hedberg
 • övriga ledamöter      Håkan Olsson
 •                                  Anders Jonasson
 •                                  Annelie Svensson

Ersättare                        Jonny Bohlin

Revisorer

 • Maj-Lis Stenberg
 • Gösta Anderson

Ersättare:

 • Tore Fagersson

Bigårdskommité

 • Bror Jansson
 • Sven-Erik Edvardsson

Honungsbedömningskommitté

 • Susanne Holm
 • Helena Jeswani
 • Elisabeth Lindsten
 • Anita Blideskog

PR och informationskommitté

 • Sören Hansson
 • Håkan Olsson
 • Susanne Holm
 • Anita Blideskog

Depåansvariga

 • Sven Holmquist
 • Tore Fagersson

Valberedning

 • Ingemar Gross
 • Curt Augustsson
 • Jan Lindsten