Bokning slunglokal 2019

Bokning av föreningens slungrum på Jernholmen 2019.

(För bokning av föreningens slungrum kontakta ansvarige medlem:  Stina Wassberg, telefon 070-301 33 20. )

Koden till låset fås i samband med bokningen.

Respektera de regler och rekommendationer som finns. Information om våra regler och förhållningsrekommendationer för slungrummet samt information om bokningsavgiften hittar du här.

datumnamntid
2019-06-14Lennart Arvidsson8-22
2019-06-23Lena Sandell och Agneta Lundstedt8-22
2019-06-29Järnholmen Kuplag8-22
2019-07-06Ben Joyce8-22
2019-06-21Anders Törnberg8-13
2019-07-13Nolhaga cuplag8-22
2019-07-14Nolhaga KuplG8-22
2019-07-12Yvonne Arvidsson8-13
2019-07-04Stefan Igelström8-22
2019-07-07Rebecka Davis8-22
2019-07-12Lena Sandell13-22
2019-07-18Kristina Jakobsson13-22
2019-07-15Agneta Lundstedt8-22
2019-07-29Sören Pettersson14-22
2019-08-14Stina . Mats-Einar, Sara, Sanna8-22
2019-08-10Håkan Olsson8-22
2019-08-11Håkan Osson 8-22
2019-08-15Mariedals kuplag14-22
2019-08-16Mariedals kuplag8-14
2019-08-15Gösta Andersson8-14
2019-07-27Jerker Andersson8-14
2019-08-18Rune Hedberg. Sanna Hogdin8-22
2019-08-03Jurga Juozapaityte. Lennart Arvidsson8-14
2019-08-17Agneta Lundstedt8-122
2019-08-23Lena Sandell14-22
2019-08-13Yvonne Arvidsson, Karin Mörk14-22
2019-08-08Karin & Tomas Estendal8-14
2019-08-07Stefan Igelström8-22
2019-08-27Järnholmens kuplag8-22
2019-08-21 Eva-Maria Wassberg ,Anki Lifmark8-14
2019-08-29Mark Rosenfeld & Eva Waltbrand14-22
2019-08-24Nolhaga kuplag8-22
2019-08-25Nolhaga kuplag8-22
2019-08-31Sören Pettersson8-14
2019-08-22Anna Kelm8-22
2019-08-28Jonny Bohlin8-22
2019-09-08Lennart Arvidsson7-10
2019-09-08Fredrik Kilberg10-22
2019-09-05Hanne Sundin8-22
2019-09-03Cecilia Kleväng14-22
2019-09-04Jerker Andersson14-22
2019-09-06Anders Törnberg16-22
2019-09-07Rebecka Davis8-22
2019-09-11Mark Rosenfeld & Eva Waltbrand8-22
2019-09-12Håkan Olsson8-22
2019-09-14Ben Joyce8-22
2019-09-17Anders Källström & Annelie Andersson8-22
2019-09-15Stefan Igelström8-22
2019-09-29Kristina Jakobsson & Reine Pettersson14-22
2019-09-24Hanne Södahl8-15
2019-09-28Jacob Lagerkrans14-22
2019-09-27Lennart Arvidsson8-22