Information från grupper

uppdaterad 16-05-18

Önskemål från medlemmar har framförts om information om vilka beslut som tagits och vad de olika grupperna gjort.  Styrelse och grupper kan därför informera här

Vilande grupper

Externa grupper

  • Honungsdepå  (Samarbete med Svensk Honungsförädling AB, som är en av uppköparna av honung)