Hemsida, info

uppdaterad 17-11-29

17-11-29

Thomas Thim har tillsammans med en kunnig person arbetat med en ev flytt i sex månader.Styrelsen beslöt sedan (mars-april 2016)  att hemsidan inte skulle flyttas.

En ny flik med protokoll sjösatt 17-11-29.


 

16-10-01

Styrelsen har beslutat att hemsidan skall flyttas till ett annat web-hotell för att få ett modernare utseende och vara mera tillgänglig för mobiltelefoner.

16-08-31

Ingen större uppdatering av hemsidan har skett under året eftersom styrelsen beslutat om en översyn av hemsidan för att anpassa den så att den är mera läsbar på mobiltelefoner och läsplattor. När den sjösattes fanns inte dessa finesser.  Eventuellt skall den flyttas till annat webhotell.

Vissa sidor är i stort behov av översyn och uppdatering ( t.ex.dragväxter och länkar ) och vissa andra behöver uppdateras ( t.ex. sidorna om olika bin ) eftersom nya rön tillkommit.

Trots den begränsade tillgången i vissa “apparater” har antalet besökare ökat under året och var under augusti 2016 drygt 10.700 vilket får anses mycket för en föreningssida.

16-04-28

Uppdaterad med sidor för de olika grupperna.

En grupp tillsatt för att undersöka möjligheterna att förnya och flytta hemsidan. Gruppen skall också undersöka om något av nuvarande hemsida skall flyttas med till den nya sidan.

Önskemål har framförts om att bättre framhäva sponsorerna. Ett förslag finns tills vidare som “test”.