Honungshus o Slungrum, info

uppdaterad 18-12-29

2019

Planeras uppsnyggning av lokalerna och komplettering av utrustning.

2018

Under säsongen har både föreningen och ett flertal medlemmar utnyttjat möjligheterna att slunga i lokalerna.

Viss komplettering av utrustning.(avtäckning)

Här nedan följer en liten rapport om årets slungrums-säsong. Följande fakta och siffror är baserat på lämnade rapporter i slungrummet.

Slungrummet har varit tillgängligt från 1/6 – 15/9 2018. Det har varit inbokat sammanlagt vid 41 tillfällen.

Medlemmar

Under säsongen har 27 medlemmar utnyttjat servicen vid ett eller flera tillfällen. Sammanlagt har medlemmarna slungat 1967 ramar. Avgiften till föreningen har varit 1 kr per slungad ram. I de flesta fall har mindre mängder slungats vid varje tillfälle.

Föreningen

Föreningen har slungat 522 ramar, eller sammanlagt 649 kg

De olika kuplagen redovisar följande antal kg:
Nolhaga 340 kg
Jernholmen 153 kg
Mariedal 156 kg

En grupp som ansvar för lokalerna och föreningens honung utsedd.

16-08-06

Under sommaren har lokalen kompletterats med avfuktare och en värmefläkt

16-07-17

Vatten och avlopp är klart och kopplat.

Slungnngen har börjat. Lite nya regler för användandet har börjat diskuteras.

16-05-02

Målning

16-04-23

Avlopp grävt samt dränering och utfyllnad utanför huset.