uppdaterad 18-03-03

16-09-22

Övriga vindskivor målade liksom knutbrädor. Färgen på dörren lite bättrad. Uppfartsvägen har farit illa av väder och trafik och en del grus ilagt, men ej tillräckligt. Dräneringsdiket mellan trädgårdarna fördjupat. Tillsammans med den dränering som lades in under våren borde det inte bli några problem med vatten framför huset..

16-08-06

Vindskivor på framsida målade. Lite grus ifyllt i uppfartsvägen. Lite utplaning av gropar i gräsmattorna.

16-05-08

2119:2
Bi i maskros

Spritt lite gräsfrö. I de områden vi eldat är örter sådda.

16-05-01

Utfyllnad av området mellan odlingslådor och hus påbörjad. Planing efter grävning påbörjad.

16-04-23/24

Rishögar uppeldade.Dränering inlagd mellan odlingslådor och huset. En källåder hittad och förhoppningsvis avledd till dränering. Grus inköpt och levererat.

18-jan/febr

Hallen försett med klädhängare, gardiner i kök,Whitebordtavla, nytt kylskåp, grupprum och förråd städade o.s.v