Trädgårdsgrupp, info

uppdaterad 18-12-27

I mån av tillgång har organisk odlade fröer och plantor använts. Huvudleverantör är Blomsterhaga.(Alingsås). Många plantor och fröer har vi också fått från medlemmar, andra vänner och bekanta. Ett mål är att hitta växter som attraherar både honungsbin och andra pollinatörer

Vi försöker utöver odlingarna på Järnholmen att göra en trädgårdsresa varje år.

Planer för 2019
  • Förstärka nät kring odlingslådor.
  • Utökning av odlingarna.
  • Uppdatera skyltmaterial och odlingslådor
  • Röjning av ris.
  • Resa någonstans, vart ej diskuterat ännu

 

2018

2018-10-11

Planterat lökar. flyttat på växter, rensat i odlingslådorna mm

Sammanfattning av året

Vi har nu cirka 100 örter och buskar i odlingarna. Skyltar har satts upp för de flesta.Under året har mycket vattning skett. Röjning i kringliggande “skog”, rensning och gallring.

Det är även intressant att odla växter som har andra kvaliteter t.ex. läkeväxter eller växter som vi kan använda för salvtillverkning mm.

Pestskråp
Pestskråp

Ett annat syfte är att biodlare och andra som är på bigården skall kunna lära sig mer om biväxter.

 

En del nya växer har tillommit.

Trollhassel vi fick vid jubileet 2017 blommade 11 februari 2018

 

 

 

 

Paradisäpple vi också fick vid jubileet har klarat vintern

Om 10-15 år kan vi förvänta oss frukt.

Båda ha flyttat från sin tillfälliga platser i lådorna till permanenta platser.

 

 

Under våren har en del trädfällning gjorts för att öka ljuset.

Trädgårdsresan för 2018 gick till Öntorps trädgård och

Läckö Slott
Läckö Slott

Läckö Slott.

2017

Vid föreningens 100-års firande 2017 fick föreningen ett par växter.( Trollhassel och Paradisäpple) Dessa är nu  planterade i bigården i väntan på permanent placering-

 17-07-07Årets resa gick till Peter Korns trädgård i Landvetter och Gunnebo Slott.

Peter Korn har anlagt en större trädgård där mycket växer i sand. Den är väl värd ett besök. Ger många nya tankar på hur man kan odla. Föreningen gjorde ett besök några år tidigare med få deltagare och ruskigt kallt väder.

Gunnebo Slott har en slottspark och en omfattande köksträdgård och fina omgivningar.Tyvärr medförde regnandet att besöket inte gav maximalt utbyte för deltagarna.

Vädret var inte det bästa men resan samlade dock 13 deltagare. Det planerade intaget av mat på Gunnebo visade sig vara problematiskt eftersom de inte hade några tillgängliga sittplatser. http://kupan.se/?page_id=2855

 

Vår-försommar 2017 Rensning och vattning vid behov. Gödslat. Regnmätare inköpt. Vissa högväxande växter flyttade till nya lådor. Sådd i nya lådorna tagit sig dåligt. Problem med sniglar i nya raden lådor. Succulentlådan kompletterad. Lite lökväxter planterade i nedre raden ( nedanför huset). De flesta fleråriga växterna har klarat vinten och utvecklats bra.

2016

16-09-22 En del förberedelser inför nästa års odlingar gjorda. Vissa högre växter skall flyttas ut ur odlingslådorna eftersom de blivit skrymmande. Under hösten har också flera bihotell påbörjats.Ny gångväg till övre  trädgården fixad.  Yttrtligare “taklökar” inköpta. En presentation av odlingsgruppen gjordes på ett medlemsmöte i september. Några av bohålen för solitärbin har blivit befolkade. Det skall bli spännande att se vad som kommer ut. En studieresa till Orust har genomförts under sommaren.

16-05-17/18 Oldingslådorna nedanför huset inhägnade med nät för att skydda mot betande djur. Lådorna sådda med frö, bland annat 8 sorters klöver. Flera bärbuskar planterade.

16-05-08

Fröer och plantor inköpta. Succulentlådan planterad med sedumarter mm. övriga perennlådor rensade och en del plantering. Sått vitklöver. Ett par krukor ordnade. Några bärbuskar och humle inköpta och kommer att planteras senare.2138:2

16-04-24 Succulentlåda fixad. Skall senare fyllas med växter. Under våren skall odlingslådornas växter kompletteras samt ett antal buskar planteras.

2015

Trädgårdsgruppen vid Bigården på Jernholmen startade 2015.

Syftet är att anlägga en trädgård och samla på oss växter som är speciellt intressanta för bin.

Tanken är att vi skall ha en lättskött trädgård och att lära oss mer om vilka växter som ger mest pollen och nektar och om att odla dessa på bigården.

Blomsterhaga i Alingsås har sponsrat med en hel del växter och material. Annat har vi bl.a. fått av  medlemmar.