Utbildning, info

uppdaterad 16-05-07

16-09-22

En information om gruppens verksamhet och kommande kurser gavs på medlemsmöte i september.

16-05-09

Drottningodlingskurs startar

16-03-17

Grundcirkel startar