Kurs VT -19

Vi startar en grundkurs i biodling i februari/mars 2019.

Det finns fortfarande några platser kvar.

Läs mer och anmäl dig här

https://www.sv.se/avdelningar/grsydost/kurser/biodling-nyborjare-vt-19—intresseanmalan-36115/