Äldre protokoll (utdrag)

uppdaterad 16-05-09

Styrelsemöte 16-08-31

Konstaterades att årets honungsskörd inte motsvarade ställda förväntningar.

Möjligheterna att genomföra en fortsättningskurs i höst /vinter skall undersökas. Den skall enligt tidigare beslut baseras på samma kursbok som grundkursen.

En uppföljning av årets kursdeltagare skall göras för att försöka förmå dem att bli medlemmar.

Ångpannan skall flyttas till föreningsbigården. Servicen med vaxsmältning skall vara förbehållen medlemmar.

Styrelsen rev upp tidigare styrelsebeslut om att all utrustning som har med biodling skall flyttas till Jernholmen. Det är inte längre aktuellt.

Styrelsemöte 16-05-25

Beslöts att inte göra några lördagar med öppet hus för allmänheten i sommar.

Styrelsemöte 16-04-12

Beslöt att föreningen skall ansöka om medlemskap i Nolhagaparken ideell förening.

Något öppet hus för medlemmarna kommer ej att genomföras under sommaren. I stället skall vi försöka göra tre lördagar med program riktade till allmänheten. Dessa skall anonseras i tidningen.

Vårprogrammet justerat och distribueras till medlemmarna snarast.

Styrelsemöte16-03-08

Vårprogrammet ( brochyren) godkänd.

Styrelsemöte 16-01-27

Styrelsemöte 15-12-10

Konstituerande styrelsemöte. Styrelseposter fördelade och ansvariga för olika grupper fastställdes.

Årsmöte 15-11-10

SBRs normalstadgar antagna. Föreningen bytte namn till Alingsås Biodlareförening. Versamhetsplan för 2016 antogs. Nytt för året är bl.a. att vi skall arbeta för biodlingen som näring.

Föreningen skall ej göra några studieresor under året med undantag av inköpsresa till LP med grundcirkelmedlemmarna.

Styrelsen kommer att sätta upp en förslagslåda där medlemmarna kan lägga förslag om utveckling av föreningens verksamhet.