Protokoll konst.möte 17-11-21

Protokoll: Konstituerande styrelsemöte, Alingsås Biodlareförening

Plats: Tallhyddan, Alingsås

Datum 171121 kl 18.30

Närvarande: Sven Strömqvist, Sören Hansson, Anna Kelm,

Elisabeth Lindsten, Jerker Andersson

Frånvarande: Håkan Olsson och Kristina Jakobsson

1 Mötets öppnande

Föreningens nyvalde ordförande, Sven Strömqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Jerker Andersson

3 Justerare

Anna Kelm och Elisabeth Lindsten utsågs till att justera protokollet

4 Konstituering av styrelsen

Ordförande: Sven Strömqvist (vald på årsmötet)

Vice ordförande: Sören Hansson

Kassör: Kristina Jakobsson

Sekreterare: Jerker Andersson

Övriga ledamöter: Håkan Olsson

Anna Kelm

Elisabeth Lindsten

5 Firmatecknare:

Beslöts att Sven Strömqvist, Sören Hansson och Kristina Jakobsson tecknar föreningen var för sig.

6 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet        Justerare     Justerare

Jerker Andersson  Anna Kelm   Elisabeth Lindsten