protokoll 17-11-21

Protokoll: Styrelsemöte 1, Verksamhetsåret 2017-18, Alingsås Biodlareförening

Plats: Tallhyddan, Alingsås

Datum 171121

Närvarande: Sven Strömqvist, Sören Hansson, Anna Kelm,

Elisabeth Lindsten, Jerker Andersson

Frånvarande: Håkan Olsson och Kristina Jakobsson

1 Mötets öppnande

Sven Strömqvist förklarade mötet öppnat.

2 Justerare

Till justerare valdes Anna Kelm och Elisabeth Lindsten

3 Dagordning

Dagordningen godkändes efter justering

4 100-årsjubiléet

Styrelsen gick igenom förberedelserna inför jubileumsfesten lördagen den 2 december och

finputsade kvällens program. Hittills 51 anmälningar.

En del frågetecken, bl a uppvärmning av lokalen och ljud- anläggning diskuterades.

Beslöts att bilda en arbetsgrupp på ca 10 personer för att ordna det praktiska.

Ordföranden tog på sig att:

1 Sätta ihop arbetsgruppen

2 Kontakta Serneke om värmen och ljudanläggningen

3 Ordna med färdigställandet och tryckningen av

jubileumsskriften

5 Verkställande utskott

Beslöts att avskaffa tidigare VU

6 Kommittéer

Följande utsågs som ansvariga för föreningens olika kommittéer:

Bigårdskommitté: Sören Hansson

Evenemangskommitté: Håkan Olsson

Marknadskommitté: Sven Strömqvist

Utbildningskommitté: Elisabeth Lindsten

Odlingskommitté: Maj-Lis Stenberg

7 Presskontakt

Sven Strömqvist utsågs till föreningens presstalesman.

9 Föreningslogin

Mötet beslutade att föreningens sekreterare, Jerker Andersson, ska ha loginbehörigheten

till Föreningssupporten där vi bl a kan ta ut aktuella medlemslistor och skapa utskick.

2/2

10 Övriga frågor

A/ Distriktsårsmöte

Styrelsen beslutade att styrelsens medlemmar utom ordföranden ska representera

AbiF. Således åker Sören Hansson, Håkan Olsson, Anna Kelm, Elisabet Lindsten,

Kristina Jakobsson och Jerker Andersson till årsmötet i Sollebrunn. Ersättare får utses av ovanstående vid ev förhinder.

B/ Nästa medlemsmöte

Beslöts att nästa medlemsmöte den 12 december ska hållas på Jernholmen.

Då ska föreningens bästa honung utses och bl a ska vi ta upp en diskussion

om var vi framgent ska ha våra olika typer av möten.

C/ Djurförbudet på Jernholmen

Styrelsen beslöt att riva upp tidigare djurförbud i vår föreningslokal på Jernholmen

11 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte planeras till den 16 januari kl 18 på Tallhyddan

12 Mötesavslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet Justerare Justerare

Jerker Andersson Anna Kelm Elisabeth LindstenProtokoll: Styrelsemöte 1, Verksamhetsåret 2017-18, Alingsås Biodlareförening

Plats: Tallhyddan, Alingsås

Datum 171121

Närvarande: Sven Strömqvist, Sören Hansson, Anna Kelm,

Elisabeth Lindsten, Jerker Andersson

Frånvarande: Håkan Olsson och Kristina Jakobsson

1 Mötets öppnande

Sven Strömqvist förklarade mötet öppnat.

2 Justerare

Till justerare valdes Anna Kelm och Elisabeth Lindsten

3 Dagordning

Dagordningen godkändes efter justering

4 100-årsjubiléet

Styrelsen gick igenom förberedelserna inför jubileumsfesten lördagen den 2 december och

finputsade kvällens program. Hittills 51 anmälningar.

En del frågetecken, bl a uppvärmning av lokalen och ljud- anläggning diskuterades.

Beslöts att bilda en arbetsgrupp på ca 10 personer för att ordna det praktiska.

Ordföranden tog på sig att:

1 Sätta ihop arbetsgruppen

2 Kontakta Serneke om värmen och ljudanläggningen

3 Ordna med färdigställandet och tryckningen av

jubileumsskriften

5 Verkställande utskott

Beslöts att avskaffa tidigare VU

6 Kommittéer

Följande utsågs som ansvariga för föreningens olika kommittéer:

Bigårdskommitté: Sören Hansson

Evenemangskommitté: Håkan Olsson

Marknadskommitté: Sven Strömqvist

Utbildningskommitté: Elisabeth Lindsten

Odlingskommitté: Maj-Lis Stenberg

7 Presskontakt

Sven Strömqvist utsågs till föreningens presstalesman.

9 Föreningslogin

Mötet beslutade att föreningens sekreterare, Jerker Andersson, ska ha loginbehörigheten

till Föreningssupporten där vi bl a kan ta ut aktuella medlemslistor och skapa utskick.

2/2

10 Övriga frågor

A/ Distriktsårsmöte

Styrelsen beslutade att styrelsens medlemmar utom ordföranden ska representera

AbiF. Således åker Sören Hansson, Håkan Olsson, Anna Kelm, Elisabet Lindsten,

Kristina Jakobsson och Jerker Andersson till årsmötet i Sollebrunn. Ersättare får utses av ovanstående vid ev förhinder.

B/ Nästa medlemsmöte

Beslöts att nästa medlemsmöte den 12 december ska hållas på Jernholmen.

Då ska föreningens bästa honung utses och bl a ska vi ta upp en diskussion

om var vi framgent ska ha våra olika typer av möten.

C/ Djurförbudet på Jernholmen

Styrelsen beslöt att riva upp tidigare djurförbud i vår föreningslokal på Jernholmen

11 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte planeras till den 16 januari kl 18 på Tallhyddan

12 Mötesavslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet Justerare Justerare

Jerker Andersson Anna Kelm Elisabeth Lindsten