Föreningens rensning av vax

Föreningen har en liten vedeldad ångpanna. Avsikten är att vi skall kunna smälta ur ramar, rensa spärrgaller mm. i egen regi och sända in vax i block för valsning av nya mellanväggar. På så sätt kan vi minska transportkostnader och hanteringskostnader. Pannan är för tillfället stationerad i Långared.Men kommer att flyttas till Jernholmen. (enligt styrelsebeslut)

Den är monterad på ett släp för att kunna transporteras till lämplig plats vid användning. (oregistrerat efterfordon).