Policy vid försäljning.

Alingsåstraktens Biodlareförening deltager i en del utställningar och mässor. Föreningen har för ändamålet framställt en utställning, som kontinuerligt förnyas. Huvudsyftet med deltagandet i mässor, utställningar och andra arrangemang är att sprida kunskap om bin och biodling samt att skapa intresse för vår hobby.

Vid de flesta arrangemangen har vi möjlighet att även sälja vissa produkter.

Då har även föreningens medlemmar möjlighet att sälja sina produkter.

För att undvika missförstånd tillämpas följande ”turordning”:

  • I första hand skall föreningens egna produkter säljas. (Det gäller framför allt flytande honung.)
  •  I andra hand skall de medlemmar som aktivt deltager i förberedelser eller genomförande av  aktuellt arrangemang ges möjlighet att sälja sina produkter.
  •  I tredje hand skall övriga medlemmar ges möjlighet att sälja sina produkter.
  • Turordningen gäller när det är fråga om jämförbara produkter.
  • Föreningen tar en liten provision vid försäljningen. PR- kommittèn fastställer avgiften för varje arrangemang.

OBS

All honung som försäljs genom föreningsarrangemang skall vara försedd med etikett