Föreningens hemsida riktar sig till alla som är intresserade av bin och biodling. Målsättningen är att förmedla kunskap kring dessa ämnen.

Hemsidan har

  • dels en offentlig del som alla har tillgång till.
  • dels en medlemsdel där material som enbart berör föreningens medlemmar.

På länklistorna skall enbart tas med länkar till myndigheter, universitet samt biodlarsidor (företag) som också säljer redskap, eller annat birelaterad material t.ex. litteratur om bin och biodling

Namn, e-postadresser mm till enskilda personer skall i princip inte anges i klartext.

Senast uppdaterad: .