Regler för honungshus ( slungrum)

Home / Medlemssida / regler, riktlinjer, tillämpningar / Regler för honungshus ( slungrum)
uppdaterad 16-06-12

Som flera av er redan vet så har föreningen nu ett slungrum som kan nyttjas av våra medlemmar.

Vattnet sätts på med en kran uppe vid föreningslokalen. Nyttjanderegler för slungrummet ligger i slungrummet. Fyll i dom uppgifter som efterfrågas för vår statistik och lämna kvar i rummet. ( blankett i slungrummet)

Regler

 • Din bigård måste vara besiktigad och och flyttningstillstånd utfärdat av bitillsynsman innan honungsramar får flyttas för slungning , Gäller samtliga, även Hemsjö församling. (Detta gäller HELA året.)
 • Använd egen handduk till händer och redskap.
 • Lämna inte kvar honung, tomma ramar och lådor, täckvax eller annat du tagit med dig till bigården!
 • Låna inte med dig föreningens utrustning i slungrummet, ens för en stund!

Rengöring efter varje bokning.

 • Handverktyg, silar och hinkar tvättas i kallt vatten (så att inte vax smälter och fastnar).
 • Slungan töms och tvättas i kallt vatten.
 • Stäng kranar på slunga
 • Bänkar mm torkas rena.
 • Slungan torkas ren från honung på utsidan.
 • I slungan finns en liten kula axeln vilar på. Slarva inte bort den.
 • Golvet kan behöva rengöras även innan du börjar slunga, (eftersom många är inne under veckorna utan att slunga).
 • Om du kladdar ner på väggar, dörrar fönster mm. skall detta också torkas rent.
 • Stäng av vattnet uppe vid bigården när ni är klara.
 • Den som bokat slungrummet ansvarar för att det är städat efter användning.

 

Bokning

För att kunna nyttja slungrummet så kontaktar ni undertecknad via mail till Rune  ( alt telefon 072-73 93 114.) Till slungrummet finns ett kombinationslås. Koden lämnas till den som bokar.

Avgift

Vi vädjar till de som använder slungrummet att betala en rekommenderad summa (1 kr per slungad ram alt 50 kr i timman) 

Betala till  bankgiro 478-7404. Skriv SLUNGRUMMET på betalningsavin.

 

 

Senast uppdaterad: .