Regler för slungrummet på Jernholmen

2018-09-23 OBS!! FÖRENINGENS SLUNGRUM ÄR NU STÄNGT FÖR SÄSONGEN.

Regler

Vattnet sätts på med en kran uppe vid föreningslokalen. Nyttjanderegler för slungrummet ligger i slungrummet. Fyll i dom uppgifter som efterfrågas för vår statistik och lämna kvar i rummet. ( Blankett finns i en pärm i slungrummet)

Din bigård måste vara besiktigad och och flyttningstillstånd utfärdat av bitillsyningsman innan honungsramar får flyttas för slungning.  Gäller samtliga, även Hemsjö församling. (Detta gäller HELA året.)

OBS! Inga ytterskor i slungrummet så ta med dig ett par bekväma inneskor.

Luddiga kläder ställer till med problem för dig, så ta gärna på dig kortärmat och ha med ett riktigt köksförkläde.

Hårskydd är obligatoriskt (även om du har kortsnaggat hår)

Rena kökshanddukar att torka av slungans utsida. Wettexduk till insidan.

Handduk/ar att torka dina händer på.

Kärl att ta hem avtäckningsvaxet och honungen.

Ytterdörren bör vara stängd så inte alla bin i trakten kommer in på besök.

Lämna inte kvar honung, tomma ramar och lådor, täckvax eller annat du tagit med dig till bigården!

Låna inte med dig föreningens utrustning i slungrummet, ens för en stund!

Rengöring efter varje bokning!  Mycket viktigt. Tänk på smittspridning.

  • Handverktyg, silar och hinkar tvättas i kallt vatten (så att inte vax smälter och fastnar).
  • Slungan töms och tvättas i kallt vatten.
  • Stäng kranar på slunga
  • Bänkar mm torkas rena.
  • I slungan finns en liten kula axeln vilar på. Slarva inte bort den.
  • Golvet kan behöva rengöras även innan du börjar slunga, eftersom många är inne under veckorna utan att slunga. OBS! Under sommarperioden/slungperioden gäller inga ytterskor hela tiden, oavsett om du slungar eller inte.
  • Om du kladdar ner på väggar, dörrar fönster mm. skall detta också torkas rent.
  • Stäng av vattnet uppe vid bigården när ni är klara.
  • Den som bokat slungrummet ansvarar för att det är städat efter användning.

Bokning

OBS!! FÖRENINGENS SLUNGRUM ÄR NU STÄNGT FÖR SÄSONGEN 2018-09-23.

För att kunna nyttja slungrummet så kontaktar ni ansvarige 2018: Stina Wassberg, tel 070-301 33 20. Till slungrummet finns ett kombinationslås. Koden lämnas till den som bokar.

Avgift

Vi vädjar till de som använder slungrummet att betala en rekommenderad summa (1 kr per slungad ram alt 50 kr i timman) 

Betala via Swish 1231572643  eller via Bankgiro 478-7404. OBS! Glöm inte att skriva  SLUNGNING som notis vid Swish eller på inbetalningsavin.