Vax

 

Insändning av vax för prägling mm

1 Inledning

Föreningen gör gemensam insändning av vax mm för rensning och valsning till nya mellanväggar.

Målet är att vi skall kunna få så god service som möjligt till ett rimligt pris.

 

2 Medlem kan lämna in:

 • Utskuret vax
 • Vaxrens och avtäckningsvax
 • Ramar med vax
 • Vax i block

 

3 Övrigt material

Visst annat material såsom spärrgaller, täckbrädor mm har tidigare kunnat sändas för desinfektion. Vad som kan sändas av sådant material varierar mellan åren. Kontakta därför ansvarig i föreningen innan ni lämnar in sådant material.

 

4 Paketering mm

När det gäller förpackning kommer endast försändelser som är väl emballerade att tas emot.

Väl emballerat innebär att vax och ramar förpackas i:

Dubbla plastsäckar och utanpå det pappkartong av stabil kvalitet eller annan stabil låda. Exempelvis kan flyttlåda av wellpapp användas.

Emballaget bränns efter användning så det går inte att få i retur.

Förpackningens storlek och tyngd bör vara hanterbar (max 20 kg/ förpackning)

 

Varje kolli skall vara märkt med.

 • Biodlarens namn och adress.
 • Alingsås biodlarförening.
 • Önskat rammått för vaxkakor.
 • Önskad cellstorlek om man inte nöjer sig med standard.
 • Antal kollin i försändelsen.

 

Alla som lämnar in vax och ramar skall också fylla i en följesedel. Den skall innehålla information om:

 • Biodlarens namn och adress.
 • Vad den innehåller (t.ex. Ramar, täckvax )
 • Antal insända ramar i försändelsen

.

Denna följesedel skall finnas i tre exemplar:

 1. Biodlarens exemplar.
 2. Föreningens exemplar.
 3. Ett exemplar med försändelsen.

Allt material skall vara stadigt paketerat. Det får inte komma ut någon honung (eller sockerlösning) även om godset förvaras varmt eller kartongerna hamnar upp-och-ner.

Tänk på att kartongerna skall vara hanterbara och gör inte för stora eller tunga kolli. Högst 20 kg. Lämplig storlek för ramar kan vara en fruktkartong (de passar LN-ramar)

Varje kolli skall vara försett med en etikett. På denna skall finnas angivet:

 • Namn,
 • Önskat format i retur
 • Alingsåstraktens Biodlareförening

5 Inlämning

Inlämning sker i föreningsbigården vid den tid som anges årsprogrammet.

Om Du inte kan den tiden kan du kontakta bigårdskommittén eller ansvarig så att du kan få lämna in godset vid annat tillfälle. Försök dock att respektera inlämningstiden.

6 Fakturering

Kassören skickar faktura då varorna kommit Fraktkostnad baserad på priset och en hanteringsavgift på 10- 15 kr. tillkommer. fakturan betalas helst på föreningens bankgiro 478-7404 så snart som möjligt.

 7 Hämtning

Meddelande om tid och plats för hämtning står på fakturan som kommer med posten några dagar innan.

Vax som inte hämtats inom ett år tillfaller föreningen.

Föreningens rensning av vax

Föreningen har en liten vedeldad ångpanna. Avsikten är att vi skall kunna smälta ur ramar, rensa spärrgaller mm. i egen regi och sända in vax i block för valsning av nya mellanväggar. På så sätt kan vi minska transportkostnader och hanteringskostnader. Pannan är normalt stationerad i Långared.

Den är monterad på ett släp för att kunna transporteras till lämplig plats vid användning. (oregistrerat efterfordon).

 

( reviderat; 2013)