Styrelse o ansvariga 2017-18

Styrelse

 • Ordförande:                 Sven Strömqvist
 • Vice ordförande:         Sören Hansson
 • Kassör:                        Kristina Jakobsson
 • Sekreterare:                Jerker Andersson
 • Övriga ledamöter        Håkan Olsson
 •                                       Anna Kelm
 •                                       Elisabeth Lindsten
 • Revisorer                          Maj-Lis Stenberg
 •                                           Tore Fagersson
 • Revisor suppl                  Gösta Andersson, (Sommarro)
 • Valberedning                   Sven-Erik Edvardsson (sammankallande)
 • Honungsbedömning      Håkan Olsson (sammankallande)

Kommittéer och arbetsgrupper

För olika områden har vi utsett kommittéer / arbetsgrupper. Namn till ansvariga finns här. Kontakta gärna hen om du vill vara med i en grupp. Saknar du någon kommitté / arbetsgrupp så kontakta någon i styrelsen så kanske vi kan ordna en.

områdenamntelnotering
Jernholmennamn kommer
Utbildningskommitté:Elisabeth Lindsten
PresstalesmanSven Strömqvist0734-401933. sven.stromqvist@gmail.com
Odlingskommitté:Maj-Lis Stenberg
Marknadskommitté: Sven Strömqvist
Evenemangskommitté:Håkan Olsson
Bigårdskommitté: Sören Hansson huvudansvar för alla bigårdar.
ÅngpannanNamn kommerBoka tid om ni vill smälta vax
Bigård MartiedalNamn kommer
Bigård NolhagaNamn kommerÄven visningskupan
HonungsbedömningHåkan Olsson (sammankallande)Eva Maria Wassberg Heléna Jeswani Ida Damgaard Marianne Andreasson Solveig Hedén
ValberedningSven-Erik Edvardsson (sammankallande) Lennart Asteberg James Davies
RevisorerMaj-Lis Stenberg Tore Fagersson ersättare Gösta Andersson, Sommarro