Slungrummet

När man etablerar en biodling är det rätt stora kostnader för att komma igång. Man får utgifter för bin, kupor, skyddsutrustning mm. Att dessutom investera i slungutrustning är för de flesta väl dyrt. Många har inte möjlighet att bygga upp eget slungrum utan slungar i tillfälliga lokaler. Föreningen behövde också möjlighet att hantera sin egen honung på ett säkert sätt . För att möta föreningens och medlemmarnas behov beslöts att bygga honungslokaler som tillgodosåg rimliga behov.

Slungrummet är beläget i en separat byggnad som en gång i tiden varit ett stall. Där disponerar vi cirka xx kvadratmeter som är disponerat i entre, förrum och slungrum . Lokalerna har egen entre.( gaveln )

Lokalerna inreddes 2017 och den första säsongen det varit i drift var 2018.

Entré

Här finns plats för omklädnad och viss grovdisk. Det är också tänkt att man skall kunna ställa av en mindre mängd inkommande skattlådor samt att mellanlagra utslungat material i väntan på borttransport. Det senare för att göra lastningstiden så kort som möjligt.

Här finns också varmvattenberedare plaserad.

Utrustning

Varmvattenberedare, diskbänk, väggfast stol, klädkrokar mm.

Förrum/ sluss

För att minimera antalet bin som kommer in i sluglokalen har vi en sluss. Här finns också hyllor för de honungskärl som behövs i verksamheten. .

Utrustning

Hyllor

Strömbrytare till belysning och uttag i slungrum finna vid dörren till slungrummet.

Slungrum.

Tak och väggar målade med epoxifärg för att vara lättstädat. Golvet belagt med plastmatta. Den fasta inredningen består av en väl tilltagen diskbänk. Elkontakter sitter i taket för att vara skyddade från stänk. Tillgång till kallt och varmt vatten finns.

Utrustning

Utrustningen  har vart efter kompletterats efter önskemål. Vi startade med en 4.ramars slunga, enkel avtäckningsutrustning , delar och nödvändiga förvaringskärl. Inredning/ utrustning har sedan kompletterats med bl.a. luftavfuktare, värmefläkt, insektsdödande. Den ursprungliga slungar ersattes 2019 med en 4-ramars slunga med automatik. Avtäckningsutrustningen har också kompletterats lite

Fast utrustning:

Diskbänk, användes också i samband med avtäckning. I diskbänken finns också en slang med ett , duchmunstycke så att slunga och andra skrymmande redskap kan rengöras.

 • Hyllor för silar och reskap.
 • Insektsdödare, elektrisk
 • Luftavfuktare.

Lös inredning

 • Avtäckningsredskap
 • Slunga 4-ramars självvändande (tar 8 st Farrerramar)
 • Rostfritt mindre bord,
 • Rostfri ”tevagn”
 • Värmefläkt
 • Avtäckningsredskap (knivar, avtäckningsgafflar, brickor m.m.)
 • Div silar (rostfritt och nylon) och silhållare.
 • Radio
 • Plastpall

Ympning tappning

Här återstår 2019 ännu att hitta en kollektiv lösning. Medlemmarna tar med sin slungade honung hem och löser det på egen hand.

Mogning

För föreningens behov har två fullstora kylskåp införskaffats. Termostaten har bytts ut så att de håller 15°. Svalskåpen finns i föreningslokalen eftersom elförsörjningen till slungrummet inte klarar belastningen.

Tillgång

Lokalen är endast tillgänglig för föreningsmedlemmar. Lokalerna kan bokas för hel eller halvdag (8-14, 14-22). Krav finns att personen skall känna till och behärska utrustningen. Lokal och utrustning skall lämnas i rent och städat skick.

För närvarande 2019 har avgiften satts till 1 kr / ram

Utnyttjande

Föreningsmedlemmarana har dels utnyttjat det enskilt och i grupp. I det senare fallet har man kunnat umgås och delat på arbetet med städningen. I samband med sluttningen har man tillgång till kök,Dusch och toalett i föreningslokalen.

regler/anvisningar för utnyttjande av slungrummet

2018

2018 var det först året som slungrummet var i full drift. Det var öppet 1/6 – 15/9

27 medlemmar slungade sammanlagt 1.967 ramar. Föreningens kupgrupper slungade 522 ramar, eller totalt 649 kg. ( Nolhaga 340 kg, Jernholmen 153 kg och Mariedal 156 kg)

2019.

Slungrummet har varit inbokat vid 52 tillfällen under perioden 1/6 – 1/10.