Grupper

Det praktiska arbetet sköts till stor del av olika grupper i föreningen.