Grupper

Det praktiska arbetet sköts till stor del av olika grupper

—————————–

Dessa grupper fanns verksamhetsåret 2015-2016:

 • Avbytarservice. Hjälpa medlemmarna med skötsel när de fått förhinder att sköta bina själva.
 • Bigård Utveckla föreningens bin. Föreningens bin, föreningskupor, materialhantering kupor, drottningodling, avläggarproduktion, honungshantering.
 • Evangemang Visa upp föreningen utåt. Hembygdsdagar, utställningar, föreningens aktiviteter
 • Facebooksida. En mera populär och dagsaktuell information kring biodling och föreningen.
 • Hemsida Främst ge information till våra medlemmar, samt förmedla kunskap om bin och biodling till andra.
 • Honungsbedömning Ansvara för bedömningen av medlemmarnas honung.
 • Lokal Föreningslokalen vid Jernholmen. Lokalansvar, grönytor, inventarier, underhåll mm
 • Marknadskommitté Sälja och stärka föreningens varumärke. Sponsorer, föredrag, PR /promotion, marknadsföring
 • Material o Inköp Medlemsservice Glas o burkar, bifor, myrsyra o oxalsyra, inköp och hantering av vax.
 • Museum. Vid hembygdsgården i Ruus har vi samlat en del äldre biodlingsredskap
 • Trädgårdsgruppen Samla intresserade kring biväxter mm. Växtodling vid Jernholmen.
 • Pressansvariga. Ansvara för kontakt med media.
 • Utbildning Rekrytera och attrahera. Nybörjarkurs, fortsättningskurs, temakurser, blockkurser.