Odlingsgruppen

 

Pestskråp
Pestskråp

I anslutning till föreningsbigården har vi planer på att odla lite växter som har anknytning till bin och andra pollinatörer. Odlingarna startade 2015 och sker när det gäller örter främst i lådor. Lite vinbärsbuskar mm har också planterats.

Målet är att kunna presentera ett antal dragväxter för medlemmar och övriga intresserade besökare.

föreningslokalen
föreningslokalen

Under 2015 gjorde vi en studieresa till Kinekulle för att samla ideer.

Kinekulle 2015
Kinekulle 2015
Kinekulle 2 2015
Kinekulle 2015

Planerna för 2016 är bl.a. flera buskar och en låda med fetbladsväxter. lådor mars 2016 Kring månadsskiftet mars/april är det dock inte mycket som ännu kommit upp.

 

 

 

 

 

2018 Har vi bland annat röjt lite busk för att få mera ljus och luft kring odlingarna, lite växter har flyttats och lite lökväxter planterats.