Curt slår gräs 9/5 2009

 

Under 80-talet diskuterades möjligheterna att etablera en föreningsbigård. Vi började med att köpa en manskapsbod för 5.000 plus moms, vilket var drygt hälften av föreningens samlade tillgångar. Den placerades på baksidan av kabomhuset för renovering. Efter två år ansåg vi detta arbete färdigt och började se oss om efter en lämplig plats. Det blev på en länsallmänning vid den nedlagda tippen vid Mariedal. Det är relativt nära centrum och erbjuder ett omväxlande drag med både villaträdgårdar och annat.

Under årens lopp har manskapsboden fått sällskap av utterligare två bodar.

Normalt brukar vi ha vårmötet i bigården. En dag på våren och en dag på hösten brukar vi samlas för städning och umgänge. Bigården har också utgjort bas i samband med utlämning av oxalsyra samt som uppsamlingsplats för vax för rensning.

Tyvärr saknar vi vatten och avlopp, toalett och el. Det har därför inte gått att använda lokalerna för honungshantering eller vaxsmältning.

Förutom föreningens bin har flera medlemmar utnyttjat möjligheten att ställa upp bin i bigården.

Bigården är också tänkt att fungera som en tillfällig uppställningsplats för infångade svärmar.

Lite olika härstammning på bina, Lågnormal, lite olika kuptyper.

Målsättning med bigården är att medlemmarna skall kunna ställa bin där. Den skall också vara en uppsamlingsplats för infångade svärmar, plats för avläggare mm. Bigården fungerar också som uppsamlingsplats för vax och ramar som skall till omsmältning, utlämning av oxalsyra och som samlingspunkt.

Drift och skötsel av bigården och föreningens bin sköts av Bigårdskommittén.