Evenemangsgruppen

Uppdaterad 2016-04-28

Sedan ett stort antal år deltar vi vid olika arrangemang i kommunen.

Dessa tillfällen är utmärka att informera om biodling och dess produkter. Vi träffar både biodlare och icke biodlare från när och fjärran. Normalt säljer vi föreningen honung som nyslungad, kompletterad med kristalliserad honung och andra biprodukter. Visningskupan tilldrar sig alltid intresse från och med 2012 har vi också haft tillgång till ett mikroskop ansluten till en dator.

Här är lite bilder från olika arrangemang vi deltagit i.