Se också informationen inför mässan

Tillsammans med LRF-kretsen i Långared, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan anordnade vi en temadag med rubriken “Pollinering med friska bin” lördagen den 27/4 2013.

Vid information om arrangemanget gjorde Länsstyrelseni Västra Götaland och Studieförbundet en stor insats.

Arrangemanget ägde rum i Albert Hall, Långared. Läktarna rymmer 350 personer och totalt kan hallen ta in 1.200 besökare. En del av hallen utnyttjades för utställare. Det innebar att de som besökte utställarna inte missade något föredrag, och att även utställarna kunde ta del av föredragen.

Ett samarbete mellan jordbrukare och biodlare är något som alla vinner på i strävan för ett hållbart samhälle och biologisk mångfald. Dagen vände sig till alla som är intresserade av ett hållbart samhälle, biologisk mångfald, jordbruk, Biodling mm.

spridareSammanlagt lyckades vi samla ca 120 personer. Tyvärr – för  oss – var det den första vårdagen då det gick att komma ut på åkrarna ordentligt efter en lång och delvis blöt vår. Vi nådde därför inte så många jordbrukare som vi hade hoppats.

 

Utställare:

För kaffe och fika svarade BoIS ( Långareds Boll och Idrottssällskap ) 

Alingsås Marin & Maskin
Alingsås Marin & Maskin

 

 

Utanför hallen hade vi utställningar från Alingsås Marin och Maskin. De visade bl.a. 4-hjulingar med tillbehör.

 

 

 

 

Sollebrunns Järnhandel
Sollebrunns Järnhandel

Samt Sollebrunns Järnhandel. Med Gräsklippare och motorsågar.

 

 

kupa1

 

En hembyggd trågkupa med plåtklädsel fanns också att beskåda.

 

 

 

 

 

 

 

Inne i Hallen fanns Biredskapsfabriken (Töreboda), Cum Natura, Honungslandet, Länsstyrelsen, LRF och Alingsåstraktens Biodlareförening.

Under dagen hölls tre föredrag.

  • 10:30 Plantera dragplantor för att locka bin till din trädgård och dina odlingar –  Kirsten Jensen,
    Preben Kristiansen
    Preben Kristiansen

    Trädgårdsrådgivare, Länsstyrelsen

  • 12:00 Om hälsa och sjukdomar hos bin – Preben Kristiansen, Bihälsokonsulent SBR (Sveriges biodlares riksförbund)
  • 13:30 Om pollinering och besprutning av jordbruksgrödor – Emelie Svensson, Växtodlingsrådgivare, Länsstyrelsen.

Under dagen gavs många möjligheter att knyta kontakter och fördjupa sina kunskaper. Föredragshållarna fanns hela tiden tillgängliga för ytterligare kunskapsutbyte.

Arrangemanget är ännu (13-05-02) inte helt utvärderat. Om det skall upprepas nästa år bör det troligtvis läggas lite tidigare för att inte kollidera med vårbruket.

—————-

Någon uppmärksamhet i pressen fick vi inte. Kanske mest för att den lokala tidningen tog fel på datum. Alingsås tidning hade dock en notis i nätupplagan 3/5;

Fel helg för biodlarmässa2013-05-03 Kl: 1900-01-01 8:41:50 AM ALINGSÅS:
I dagens nummer av pappersupplagan skriver vi att det arrangeras en biodlarmässa i Albert Hall i morgon, lördag. Tyvärr var det fel lördag. Texten var införd en vecka för sent. Mässan arrangerades nämligen lördagen den 27 april. 
– Det var en väldigt lyckad dag, berättar Sven-Erik Edvardsson, ordförande i Alingsås biodlarförening.Arrangemanget var ett nytt grepp då det var första gången som biodlarföreningen och LRF samarbetade på det här sättet. Det handlade om en kombination av utställare och flera tunga föreläsare. 

– Även om det inte blev riktigt lika många besökare som vi hoppats på så betraktar vi ändå dagen som en stor framgång. Vi kommer att satsa på liknande sätt även nästa år, men förmodligen titta över datum för att försäkra oss om att arrangemanget passar så många potentiella besökare som möjligt, säger Sven-Erik Edvardsson.

De som vill lära sig mer om bin och biodling har dock ytterligare en möjlighet redan denna lördag, då Alingsås Biodlarförening kommer att finnas på plats i Nolhaga park i samband med FN-dagen.