Trädgårdsgruppen

uppdaterad 2018-07-02

Studieresor

Vi har planerat att årligen göra något eller några studiebesök vid andra trädgårdar. Alla medlemmar är välkommna att följa med. För mer information kolla på sidan för medlemsprogram och sidan för aktuella nyheter. Bilder och intressant information om föreningens tidigare resor och studiebesök hittar du här.

2015 Kinekulle

2016

2017 Peter Korn och Gunnebo

2018 Önstorp trädgård och Läckö Slott

2015

Trädgårdsgruppen vid Bigården på Jernholmen startade 2015.

Syftet är att anlägga en trädgård och samla på oss växter som är speciellt intressanta för bin.

Tanken är att vi skall ha en lättskött trädgård och att lära oss mer om vilka växter som ger mest pollen och nektar och om att odla dessa på bigården.

Blomsterhaga i Alingsås har sponsrat med en hel del växter och material. Annat har vi bl.a. fått avlocka medlemmar.

Det är även intressant att odla växter som har andra kvaliteter t.ex. läkeväxter eller växter som vi kan använda för salvtillverkning mm.

Pestskråp
Pestskråp

Ett annat syfte är att biodlare och andra som är på bigården skall kunna lära sig mer om biväxter.

 

En del nya växer har tillommit.

2017

 

Vid föreningens 100-års firande 2017 fick föreningen ett par växter.( Trollhassel och Paradisäpple) Dessa är nu  planterade i bigården i väntan på permanent placering-

2018

Trollhassel 

Blommade 11 februari 2018

 

 

 

Paradisäpple. Om 10-15 år kan vi förvänta oss frukt

Under våren har en del trädfällning gjorts för att öka ljuset.

Trädgårdsresan för 2018 gick till Öntorps trädgård och Läckö Slott.

Läckö Slott
Läckö Slott
Öntorpsträdgård
Öntorps trädgård