1999 Göteborgs Botaniska Trädgård

Vid två tillfällen har vi besökt Göteborgs Botaniska Trädgård och blivit guidade av dåarande intendenten Jimmy Persson. Det har vid bådatillfällena varit mycket givande vandringar.

Anknytningen till biodling var att Jimmy Persson också var biodlare och hade några samhällen i trädgården. Vi såg dem på håll, och därmed var det kravet uppfyllt och vi kunde ägna oss åt den mycket omfattande floran.