2004 Vägs Ände

Vägs ände, Hede. Lysekil

Örtagården anlades i början av 70-talet av Kurt Jimmefors och hans fru. Enligt uppgift gick arbetet med trädgården parrallellt med byggandet av huset. Här fanns allehanda växter.

Ett antal bikupor och ett rymligt honungshus ingick också i anläggningen.

Handelsträdgården finns kvar i annan regi. Den heter nu Lysekils örtagård  Om det finns några bin där fortfarande är okänt.