statistik

Hemsidan har funnits på nätet sedan 17 maj 1997

Statistiken räknas från september 2011

  Today Last 24 hours Last 7 days Last 30 days Total
Hits 83 437 1631 5455 442515
Pages views 33 97 667 2695 306055
Unique visitors 47 111 469 1304 102682
Unique visitors ‪(1h interval)‬ 47 132 712 2493 230359
Unique visitors ‪(30 min interval)‬ 47 130 711 2553 235453
Hits per unique visitor 1.77 3.94 3.48 4.18 4.31
Pages per unique visitor 0.7 0.87 1.42 2.07 2.98

 

Detta är vad besökarna letat efter det senaste dygnet.

Most popular posts/pages for the last 24 hours ‪(15)‬

Posts/pages Amount Percentage
September 13   22.81 %
Botten för Lågnormal uppstaplingskupa 13   22.81 %
Dragväxter 7   12.28 %
Bin i samhälle 4   7.02 %
Bigift 3   5.26 %
Pollinering med små bisamhällen 3   5.26 %
Honung 2   3.51 %
Albert Hall 2   3.51 %
Websändning 2   3.51 %
Ritningar 2   3.51 %
Ängabostugan 2   3.51 %
Honung och andra produkter 1   1.75 %
Meliponini, gaddlösa bin 1   1.75 %
Bin & Biodling 1   1.75 %
Juni 1   1.75 %

utvedkling över tid

Hits based on month ‪(89)‬

Month Amount Percentage
Sep 11 618   0.14 %
Oct 11 996   0.23 %
Nov 11 1515   0.34 %
Dec 11 1463   0.33 %
Jan 12 1453   0.33 %
Feb 12 1751   0.4 %
Mar 12 2666   0.6 %
Apr 12 1929   0.44 %
May 12 2477   0.56 %
Jun 12 2324   0.53 %
Jul 12 3777   0.85 %
Aug 12 2352   0.53 %
Sep 12 2441   0.55 %
Oct 12 2441   0.55 %
Nov 12 2515   0.57 %
Dec 12 2003   0.45 %
Jan 13 2909   0.66 %
Feb 13 2446   0.55 %
Mar 13 3981   0.9 %
Apr 13 4076   0.92 %
May 13 4877   1.1 %
Jun 13 3829   0.87 %
Jul 13 3881   0.88 %
Aug 13 4150   0.94 %
Sep 13 3318   0.75 %
Oct 13 2878   0.65 %
Nov 13 2925   0.66 %
Dec 13 2425   0.55 %
Jan 14 2808   0.63 %
Feb 14 3855   0.87 %
Mar 14 5399   1.22 %
Apr 14 4934   1.11 %
May 14 6724   1.52 %
Jun 14 6532   1.48 %
Jul 14 6878   1.55 %
Aug 14 6070   1.37 %
Sep 14 4152   0.94 %
Oct 14 3013   0.68 %
Nov 14 3119   0.7 %
Dec 14 3972   0.9 %
Jan 15 4784   1.08 %
Feb 15 4377   0.99 %
Mar 15 5806   1.31 %
Apr 15 5354   1.21 %
May 15 6016   1.36 %
Jun 15 6210   1.4 %
Jul 15 6118   1.38 %
Aug 15 6090   1.38 %
Sep 15 5689   1.29 %
Oct 15 4734   1.07 %
Nov 15 4000   0.9 %
Dec 15 4360   0.99 %
Jan 16 4748   1.07 %
Feb 16 4583   1.04 %
Mar 16 5160   1.17 %
Apr 16 5631   1.27 %
May 16 7567   1.71 %
Jun 16 7016   1.59 %
Jul 16 8275   1.87 %
Aug 16 10757   2.43 %
Sep 16 5899   1.33 %
Oct 16 5347   1.21 %
Nov 16 4888   1.1 %
Dec 16 9833   2.22 %
Jan 17 8542   1.93 %
Feb 17 5078   1.15 %
Mar 17 6276   1.42 %
Apr 17 6223   1.41 %
May 17 8074   1.82 %
Jun 17 7766   1.75 %
Jul 17 8876   2.01 %
Aug 17 7899   1.79 %
Sep 17 6373   1.44 %
Oct 17 6269   1.42 %
Nov 17 4530   1.02 %
Dec 17 5140   1.16 %
Jan 18 5781   1.31 %
Feb 18 7502   1.7 %
Mar 18 9607   2.17 %
Apr 18 5720   1.29 %
May 18 6438   1.45 %
Jun 18 6624   1.5 %
Jul 18 8357   1.89 %
Aug 18 7430   1.68 %
Sep 18 6828   1.54 %
Oct 18 7461   1.69 %
Nov 18 5458   1.23 %
Dec 18 5412   1.22 %
Jan 19 3737   0.84 %