Jernholmen

uppdaterad 20-04-24

Här är föreningens nya hemvist från och med  juli 2014

Lokalen ligger i Hästeryd ca 8 km utanför Alingsås. Nära till badplats och strövområden. Dragområdet omfattar främst blandad skog och åkermark ( vall och bete) samt några trädgårdar. Runt Färgen ( sjön ) finns ett naturreservat med många växter.

I det här huset är det förenigslokalen. toalett och kök. Det används till mötesverksamhet, studiecirklar, arbetslokal för olika grupper, in- och utlämning av vax mm. Sommartid försöker vi hålla öppet hus en gång per vecka.

föreningslokalen
föreningslokalen

I anslutning till lokalen har vi ett antal lådor där vi planterat olika växter som är intressanta ur biodlingssynpunkt. Växterna är delvis sponsrade av Blomsterhaga, Alingsås. Se också odlingsgruppen

1824L

Ett mindre antal samhällen kommer att hållas i anslutning till föreningsbigården så att det blir möjligt för kursdeltagare att praktisera lite.

 Bisamhällena står skyddade mot stark sol av träd och mot vind av en stenmur

Och i  det här huset är vårt honungshus att inrymts. I anslutning till huset finns också ett kallager för förvaring av sargar och ramar.

Honungshus2

Adressen (enligt Hitta.se) är Gamla Färgenäsvägen 9 även om postadressen egentligen är Gamla Färgenäsvägen 11.

För olika delar av området svarar olika grupper: kupgruppp. husgrupp, honungsgrupp (slungrum) trädgårdsgrupp.