Mariedal

Curt slår gräs 9/5 2009
Uppdaterad 2020-04-22

Under 80-talet diskuterades möjligheterna att etablera en föreningsbigård. Vi började med att köpa en manskapsbod för 5.000 plus moms, vilket var drygt hälften av föreningens samlade tillgångar. Den placerades på baksidan av kabomhuset för renovering. Efter två år ansåg vi detta arbete färdigt och började se oss om efter en lämplig plats. Det blev på en länsallmänning vid den nedlagda tippen vid Mariedal. Det är relativt nära centrum och erbjuder ett omväxlande drag med både villaträdgårdar och annat.

Under årens lopp har manskapsboden fått sällskap av utterligare två bodar.

Normalt brukade vi ha vårmötet i bigården. En dag på våren och en dag på hösten hade vi  städning och umgänge. Bigården har också utgjort bas i samband med utlämning av oxalsyra samt som uppsamlingsplats för vax för rensning.

Tyvärr saknar vi vatten och avlopp, toalett och el. Det har därför inte gått att använda lokalerna för honungshantering eller vaxsmältning.

Bigården är också tänkt att fungera som en tillfällig uppställningsplats för infångade svärmar.

Målsättning med bigården är att medlemmarna skall kunna ställa bin där. Den skall också vara en uppsamlingsplats för infångade svärmar, plats för avläggare mm. Bigården fungerar också som uppsamlingsplats för vax och ramar som skall till omsmältning, utlämning av oxalsyra och som samlingspunkt.

För skötsel av föreningens samhällen och området ansvarar kupgruppen för Mariedal