Vilda bin och honungsbin konkurrerar om maten – Lunds Universitet – Cision News

Av | februari 1, 2022

… forskning och kunskap behövs för att skapa förutsättningar för samexistens mellan biodling och bevarande av vilda bin på lång sikt i Sverige.Läs mer