Misstanke om amerikansk yngelröta i biodling | Ålands Radio & Tv Ab

Av | september 16, 2023

En biodling misstänks ha drabbats av den smittsamma djursjukdomen amerikansk yngelröta och prover har skickats till Livsmedelsverket.Läs mer