Frukostdirektivet: EU beslutar om åtgärder för att bekämpa honungsfusk – Örebronyheter

Av | april 13, 2024

Huvudpunkterna i den preliminära överenskommelsen gällande honung är: Ursprungslandet kommer att anges på etiketten i fallande ordning baserat på vikt …Läs mer