Bitillsyn

Jordbruksverket har huvudansvaret när det gäller bekämpning av vissa sjukdommar hos bin. Lokal myndighet är respektive länsstyrelse och det praktiska arbetet utförs av tillsynsmän – som lika gärna kan vara kvinnor.

De sjukdommar som enligt lag skall bekämpas är

  • Amerikansk yngelröta
  • Varroakvalster
  • Trakékvalster

Amerikansk yngelröta måste anmälas till tillsynsman som beslutar om vilka åtgärder som skall vidtas

Varroa skall bekämpas av varje biodlare som finns inom kvalstrets spridningsområde oavsett om hon/ han sett dem eller inte. Vi kan utgå från att kvalstren finns även om det kan vara svårt att se dem.

Trakékvalster har ännu inte påvisats i Sverige

Att anlita tillsynsmannen medför inte någon kostnad för biodlaren.

Kontakta tillsynsmannen om du misstänker att det är några problem.

Det ligger dock inte normalt i tillsynsmannens arbetsuppgifter att ta vara på svärmar. Inte heller att avlägsna dem från “olämpliga” ställen.

En översyn av bitillsyn och de lagar som reglerar biodlingen har inletts 2011. Det torde dock ta några år innan allt arbete med detta är klart.

———————————–

 jordbruksverkets hemsida kan du läsa mera om bitillsyn och sjukdommar.

På SBRs hemsida ( Bin och biodling –Bihälsa) finns också en del information

———————————–