Bin och dess nytta

Bin och humlor är de pollinatörer som alla känner till, men nyttoinsekterna är fler.

Mer och mer läser vi om att det saknas pollinatörer. Det tama biet är en del i det systemet. Att se till att det finns möjligheter och utrymme för svenska biodlare, så ges en chans till att vi kan stoppa upp och låta naturen återhämta sig.

Att stödja svenska biodlare är enkelt, köp honung och övriga lokalproducerade varor. Om biodlaren får avkastning finns det möjlighet att investera i fler bin som då kan pollinera ett större område.

Vad vill bina ha?

Utöver nektarn som blir honung, är det pollen som söks. Pollen innehåller protein som används till mat för deras larver. Men tambina är ekonomiska, de vill ha mesta möjliga under en flygtur.

Kan jag göra något?

Det finns många sätt att se till att det finns mat för våra pollinatörer. Från jordbruksverket hemsida finns t.ex. denna korta, men kärnfulla lista:

Så lockar du fler vilda pollinatörer

  • Plantera och spara sälg, främst av hansort som ger pollen och nektar.
  • Lämna sprutfria kantzoner. Behåll blommande buskar som nypon, hallon och rosor.
  • Förbättra små biotoper med mer blommor och bättre boplatser för bin och humlor.
  • Spara remsor av klövervall för att få blommor under en längre period. Använd både röd- och vitklöver i fröblandningen.
  • Planera växtföljden och skördetidpunkten så att det alltid finns blommande grödor.
  • Honungsört är en flexibel växt som blommar 6 till 8 veckor efter sådd. Såtidpunkten kan planeras så att den blommar antingen i juni eller på sensommaren.
    Läs mer på: www.jordbruksverket.se. Sök på “pollinering” och “Mångfald på slätten”.

Vår tanke

Under rubriken Bin och dess nytta vill vi ge lite mer om bin, biodling och honung. Men även vad bigift är och hur det verkar i kroppen.